Vrienden van de Dieptetuin
de tuinclub die echt werkt
 
 


Jaarverslag 2016 - Stichting ‘Vrienden van de Dieptetuin’

 

Dit is alweer het vijfde jaarverslag van de Stichting ‘Vrienden van de Dieptetuin’, opgericht in maart 2012. Onze Stichting heeft als doelstelling: het in praktische zin ondersteunen van de gemeente Zeist bij het onderhoud – en dus het behoud – van de Dieptetuin. Dit om alle inwoners van Zeist, en alle bezoekers van elders, te laten genieten van dit unieke historische parkje, dat dateert uit 1909. 
Na vijf lange seizoenen kunnen we concluderen dat ons vrijwilligersproject sterk is verankerd. Er wordt getuinierd vanaf begin maart, ter voorbereiding van de openstelling voor het publiek op 1 april. En na de officiële sluiting per 1 november worden er nog een paar weken besteed aan het winterklaar maken. In de beginjaren was het waarborgen van de continuïteit een voortdurende zorg van het bestuur. Inmiddels heeft onze bestendigheid zich bewezen. Op elke wekelijkse werkochtend,  die afwisselend op vrijdag en zaterdag plaatsvindt, zijn zo’n 20 vrijwilligers actief. In wisselende samenstelling, ons totale bestand is 38, waarvan velen al vanaf het begin van ons initiatief aan de Dieptetuin verbonden zijn.


Gestructureerd werken…

Van groot belang is de vaste manier van werken die in de loop der jaren is ontstaan. De wekelijkse werkochtenden worden al vroeg in het jaar gepland voor het hele seizoen. Voor iedereen is duidelijk welke werkzaamheden per keer aan de orde zijn. Een overzichtelijke werklijst, die altijd als laatste vermeldt: ‘Wat je nuttig lijkt, en leuk vindt om te doen’. Vele vrijwilligers hebben in de loop der tijd zo hun eigen specialisme ontwikkeld, zoals snoeien van de hagen of het verzorgen van de composthoop. Er zijn er ook die een voorliefde hebben voor een bepaalde border of een specifieke plantensoort. Persoonlijke voorkeuren kunnen dus worden uitgeleefd, en ieders mogelijkheden komen tot hun recht. Niet iedereen is in staat tot zwaar werk, maar ook zittend op een krukje kan prima worden getuinierd! Ons motto is: ‘Je komt als je kunt’. Dat biedt aan allen de ruimte  voor andere bezigheden en verplichtingen. En juist die vrijheid zorgt voor een sterke binding aan ons vrijwilligerswerk. 


Iedereen wordt wekelijks op de hoogte gehouden van de voortgang van het tuinwerk door middel van een interne nieuwsbrief. Ook op onze aantrekkelijke website wordt een verslag gepubliceerd, voorzien van vele representatieve foto’s. www.dieptetuin.nl is ook een belangrijk extern communicatiemiddel.

 
… en samen genieten

Natuurlijk vormt het gezamenlijke koffiedrinken een vast onderdeel van de werkochtenden.  Onze vrijwilligers ervaren het plezier van tuinieren in een prachtige omgeving, én van het onderlinge contact. In de Dieptetuin heerst een gezellige en respectvolle sfeer! In 2016 zijn er ook diverse excursies georganiseerd, naar andere bijzondere tuinen die door vrijwilligers worden onderhouden. Leuk en leerzaam! En de winter komen we door met interessante maandelijkse activiteiten binnenshuis, zoals lezingen en workshops, bijvoorbeeld over ‘groene’ onderwerpen, zoals over het wel en wee van onze eigen bijenvolken, maar ook wel over culturele thema’s. Het begin en het einde van het tuinseizoen is altijd een feestelijke gebeurtenis. En middenin de zomer wordt door de bestuursleden een uitgebreid diner verzorgd voor de vrijwilligers en hun partners: ‘Damast aan de Vijver’.

 
Een jaarlijks hoogtepunt, niet alleen voor de vrijwilligers, maar voor iedereen, is in december de Levende Kerstal, inmiddels een begrip in heel Zeist en omgeving. Gedurende twee avonden is de Dieptetuin feeëriek verlicht, treden er koren op, worden de bijbelse scènes uitgebeeld, en zijn er grote en kleine herders met hun dieren, dit jaar zelfs een kameel! Elk jaar wordt in de opzet gestreefd naar nog meer creativiteit en interactiviteit. In 2016 is de bedoeÏnentent geïntroduceerd, met alles wat daarbij hoort, zoals een waarzegster. En er komen steeds meer activiteiten gericht op kinderen bij: de doorlopende vertelling van het kerstverhaal, ponyrijden en een grabbelton. In 2016 is de Levende Kerststal bezocht door ruim 1100 volwassenen en kinderen. Hun vrijwillige bijdrage vormt een welkome aanvulling op onze Stichtingskas. Zo zetten we ook in de winterse feestmaand de Dieptetuin op de kaart van Zeist. Bij de belangstellenden voor de Levende Kerststal wekken we zo tevens interesse voor onze Tuin in de zomer, bijvoorbeeld voor een bezoekje op ’s zondagmiddag, als er vrijwilligers aanwezig zijn om informatie te geven.


Een gastvrije locatie

In de Dieptetuin worden verschillende groepen ontvangen, zoals tuinclubs uit het hele land, die een deskundige rondleiding kunnen aanvragen, verzorgd door vrijwilligers die zich daarop hebben toegelegd. Op bescheiden schaal kan ook onze keet gehuurd worden voor bijeenkomsten die passen in deze rustige ambiance. En in 2016 zijn alle voorbereidingen getroffen om in 2017 van start te gaan als officiële trouwlocatie. Al deze activiteiten, die zorgvuldige begeleiding vereisen, dus inzet van vrijwilligers, dragen bij aan een grotere mate van financiële onafhankelijkheid van de Stichting ‘Vrienden van de Dieptetuin’. 


Investeringen door de gemeente

De gemeente Zeist heeft in de afgelopen jaren geïnvesteerd in infrastructurele voorzieningen, zoals de restauratie van de historische muren en de aanleg van een beregeningsinstallatie. In 2016 heeft de gemeente een belangrijke bijdrage geleverd aan de toegankelijkheid van de Dieptetuin. De grindpaden, moeilijk begaanbaar voor mensen met rollators en kinderwagens, zijn vervangen door paden met een harde toplaag met een hele natuurlijke uitstraling. Een verbetering die door de bezoekers zeer wordt gewaardeerd. 
Medewerkers van de gemeente verzorgen de wekelijkse maaibeurt van het beeldbepalende gazon en het specialistisch onderhoud. Er bestaan korte lijnen met de gemeentelijke centrummanager, ons eerste aanspreekpunt. Zeker na vijf jaren van vruchtbare samenwerking is de conclusie dat er sprake is van een unieke win-winsituatie beslist gerechtvaardigd.